Microsoft Graph – How to implement IAuthenticationProvider

Microsoft Graph – How to implement IAuthenticationProvider

Beginning In the article about integration Azure AD with Angular I got a question how to implement Microsoft Graph on API side. I’ll show you here how to implement IAuthenticationProvider in the simplest way. Overview The Microsoft Graph is powerful tool to interact with most important Office 365 and Azure Active Directory. List of most common services what you can access data: Azure Active Directory Office 365 OneDrive Outlook / Exchange OneNote Planner Microsoft Teams SharePoint Windows 10 services Register…

Read More Read More

Recruitment questions for .NET Developer – What you need to know before your recruitment interview

Recruitment questions for .NET Developer – What you need to know before your recruitment interview

Introdution to article This article is directed to the young developers, who want find the first job as .NET Developer. For the more experienced developers this article will not show any rocket science, the article should be treated as a refreshment of knowledge. After all conversations with nice women’s from HR department probably you will hear one of question from this list. List of .NET Developer recruitment questions What are boxing and unboxing? Difference between interface and abstract class It…

Read More Read More

Integration Angular application with Azure Active Directory authentication – ADAL-Angular 4

Integration Angular application with Azure Active Directory authentication – ADAL-Angular 4

What will I do in this article ? I will try to explain for you how to create integration Azure Active Directory Authentication with Angular application and .NET Core API. What is ADAL-Angular 4? ADAL-Angular4 is a simple angular wrapper for Microsoft ADAL.js (Active Directory Authentication Library). Library contains wrapper for connection with Microsoft authentication, interceptor and simple guard. Do not be fooled by the name, library is compatible with Angular 4/5/6/7/8. How it works? After implementation ADAL-Angular4 you can…

Read More Read More

How to implement Hamburger menu in Xamarin.Forms – Working with Master Detail Page

How to implement Hamburger menu in Xamarin.Forms – Working with Master Detail Page

In the previously article I was showing you how to implement MVVMLight library in your Xamarin.Forms project. Now I will try to show you how to implement Hamburger Menu in Xamarin.Forms, and how to work with it.   What is Hamburger Menu in Xamarin.Forms? There is a many popular patterns how to navigate user between screens or get important options close at hand, but the most popular is Hamburger Menu, Xamarin’s developers call it Master Detail Page. Probably you have seen this…

Read More Read More

.NET pytania rekrutacyjne – czyli co powinieneś wiedzieć zanim pójdziesz na rozmowę o pracę

.NET pytania rekrutacyjne – czyli co powinieneś wiedzieć zanim pójdziesz na rozmowę o pracę

Artykuł ten wyjątkowo jest skierowany do osób z mniejszym doświadczeniem, i starających się znaleźć swoją pierwszą pracę jako .NET Developer. Dla bardziej doświadczony developerów, temat z lekkim przymrużeniem oka ;). Po przejściu wstępnych rozmów z miłymi Paniami z HR, na rozmowie technicznej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że usłyszysz jedno z tych pytań. .NET pytania rekrutacyjne  Co to jest boxing i unboxing Różnica między interfejsem a klasą abstrakcyjną Czy można dziedziczyć wiele klas Czy można implementować wiele interfejsów Rodzaje dostępu klasy…

Read More Read More

Implementacja MVVMLight w Xamarin.Forms

Implementacja MVVMLight w Xamarin.Forms

Drogi czytelniku domniemam, że posiadasz już podstawową wiedzę na temat wzorców projektowych oraz wstrzykiwania zależności w aplikacji. Nie będzie tu wpisu dlaczego powinieneś wybrać MVVM zamiast MVC,  lub czemu moje rozwiązanie jest lepsze od innych, prawdopodobnie istnieje wiele lepszych więc zachęcam Cię do przeszukania zasobów internetu i porównania kilku innych rozwiązań zanim zastosujesz to co tutaj przedstawię. Wszystkie przykłady kodu pochodzą z mojej autorskiej aplikacji i zostały w niej użyte. Enjoy 🙂 Poniższe przykłady bazują na bibliotece MVVMLight. Pierwszym krokiem implementacji MVVMLight w aplikacji…

Read More Read More