.NET pytania rekrutacyjne – czyli co powinieneś wiedzieć zanim pójdziesz na rozmowę o pracę

.NET pytania rekrutacyjne – czyli co powinieneś wiedzieć zanim pójdziesz na rozmowę o pracę

Artykuł ten wyjątkowo jest skierowany do osób z mniejszym doświadczeniem, i starających się znaleźć swoją pierwszą pracę jako .NET Developer. Dla bardziej doświadczony developerów, temat z lekkim przymrużeniem oka ;). Po przejściu wstępnych rozmów z miłymi Paniami z HR, na rozmowie technicznej istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że usłyszysz jedno z tych pytań.

.NET pytania rekrutacyjne

 1.  Co to jest boxing i unboxing
 2. Różnica między interfejsem a klasą abstrakcyjną
 3. Czy można dziedziczyć wiele klas
 4. Czy można implementować wiele interfejsów
 5. Rodzaje dostępu klasy
 6. Typy wartościowe i referencyjne
 7. Czym jest Refleksja
 8. Co to są typy generyczne
 9. Czym są przeciążenia operatorów
 10. Co to jest Garbage collector
 11. Opisz różnicę między var a dynamic
 12. Opisz dowolny wzorzec projektowy
 13. Po co się stosuje wzorce projektowe
 14. Co to są atrybuty
 15. Czy jesteśmy wstanie stworzyć własne atrybuty?
 16. Rodzaje pętli
 17. Czym jest WCF, oraz zasada ABC
 18. Czym jest Inversion Of Control?
 19. Czym jest TDD ?
 20. Różnica między catch(Exception e){throw e;} a catch(Exception e){throw;} 
 21. Sposoby logowania życia cykli aplikacji
 22. Sposoby pomiaru wydajności strony
 23. Sposoby włamania na stronę www, potencjalne zagrożenia
 24. Co to są triggery
 25. Co to są procedury składowe
 26. Wymień poziomy izolacji transakcji w SQL Server i pokrótce omów czym się różnią
 27. Czym jest ORM?
 28. Co to jest LazyLoading w ORM i jak jest zaimplementowany?
 29. Różnica między metodą wirtualną a abstrakcyjną
 30. Róznica między FileStream i MemoryStream
 31. W których klauzulach SQL możemy zagnieżdżać Selecty

.NET zadania rekrutacyjne

 • Napisz funkcję sprawdzającą  poprawność rozmieszczonych nawiasów w stringu:

Poprawne rozmieszczenie:

 1. ( )
 2. ( ) ( )
 3. (( ))
 4. ( ) (( )) ( ) ((( )))

Niepoprawne rozmieszczenie:

 1. )
 2. (
 3. ) (
 4. ( ) )
 5. ( ) ((( )) ( )
 6. ( ) (( )) ( ) ) (
 • Napisz silnię dwoma sposobami
 • Napisz ciąg fibonacciego
 • Napisz prostą funkcję zamieniającą kolejność słów bez użycia LINQ, np: „Ala ma kota.” -> „kota ma Ala.”, zwróć uwagę na kropkę
 • Napisz prostą funkcję usuwającą powtórzenia w tablicy, bez używania LINQ
 • Mając dwie tabele SQL z pracownikami oraz zarobkami wyświetl kto ile zarobił w danym okresie

Podsumowując

Jeżeli spotkałeś się z pytaniami, których nie wymieniłem w powyższym artykule, napisz o nich w komentarzu – chętnie dopiszę je do listy.

Czy artykuł .NET pytania rekrutacyjne spodobał się ? Jeżeli tak to możesz zapoznać się z jego anglojęzyczną wersją tutaj.

Za podesłane pytania podziękowania dla Marcin, Ana oraz DarkNivo