Browsed by
Tag: xamarin.forms

How to implement Hamburger menu in Xamarin.Forms – Working with Master Detail Page

How to implement Hamburger menu in Xamarin.Forms – Working with Master Detail Page

In the previously article I was showing you how to implement MVVMLight library in your Xamarin.Forms project. Now I will try to show you how to implement Hamburger Menu in Xamarin.Forms, and how to work with it.   What is Hamburger Menu in Xamarin.Forms? There is a many popular patterns how to navigate user between screens or get important options close at hand, but the most popular is Hamburger Menu, Xamarin’s developers call it Master Detail Page. Probably you have seen this…

Read More Read More

Implementacja MVVMLight w Xamarin.Forms

Implementacja MVVMLight w Xamarin.Forms

Drogi czytelniku domniemam, że posiadasz już podstawową wiedzę na temat wzorców projektowych oraz wstrzykiwania zależności w aplikacji. Nie będzie tu wpisu dlaczego powinieneś wybrać MVVM zamiast MVC,  lub czemu moje rozwiązanie jest lepsze od innych, prawdopodobnie istnieje wiele lepszych więc zachęcam Cię do przeszukania zasobów internetu i porównania kilku innych rozwiązań zanim zastosujesz to co tutaj przedstawię. Wszystkie przykłady kodu pochodzą z mojej autorskiej aplikacji i zostały w niej użyte. Enjoy 🙂 Poniższe przykłady bazują na bibliotece MVVMLight. Pierwszym krokiem implementacji MVVMLight w aplikacji…

Read More Read More